Logo – blue

Intervencijska oprema

Pouzdanost opreme koja se nosi i koristi je jedan od veoma značajnih elemenata za efikasno izvršavanje zadataka svakog korisnika. Jednom stečeno poverenje u proizvođača i njegov proizvod ne sme biti ničim ugroženo. Održavajući kontinuitet i kvalitet u proizvodnji intervencijske opreme kompanija PMD je opravdala ukazano poverenje i tokom godina stavila na tržište više dizajnerskih rešenja ovog tipa opreme kojima se površina zaštite korisnika znatno uvećavala, mobilnost korisnika optimizovala, a rizik od nanošenja povreda smanjio na minimum.

http://armyequipment.com/wp-content/uploads/2021/06/home_slider_2.jpg'; if (headIMG == '') { appendDarkTheme(); } headerTitleOffset(); $( window ).resize(function() { headerTitleOffset(); }); new WOW().init(); });