Tvrda i meka balistika

Zahvaljujući partnerskim odnosima sa najistaknutijim svetskim proizvođačima materijala, PMD nudi zaštitne balističke prsluke, ploče i štitove sa više različitih stepena zaštite, a koji u potpunosti zadovoljavaju zahteve standarda NIJ 0101.03, NIJ 0101.04 i NIJ 0115.00.