Serbian  English

Sadraj ove stranice zahteva noviju verziju Adobe Flash Player-a.

Preuzmi Adobe Flash player

2D Kamuflažne mreže

2D Kamuflažne mreže

Kamuflažne mreže 2D šume – tip A Kamuflažne mreže 2D šume– tip C

 

Kamuflažne mreže 2D pustinja – tip A Kamuflažne mreže 2D pustinja – tip C

 

UV elektro-magnetni spektar

 

Mreže su namenjene za kamuflažu opreme i oružanih snaga u predelima potpuno ili delimično prekrivenih snegom, u ultraviolentnom (UV), vidljivom, bliskom infracrvenom (IC), toplotnom infracrvenom (IC) i radarskom (X-zraci) delu EM spektra.
 MD99-C mreže – prigušuju i iskrivljuju toplotnu sliku kamufliranih objekata proizvode}i sliku sličnu onoj koju daje prirodno okruženje (3 - 6 µm i 8-14 µm u EM spektru).
Toplotna slika – grupa od tri agregata
Prva i treća  slika: Agregati bez kamuflače
Druga i četvrta slika: Agregati kamuflirani sa MD99 – C.

 

 Termalna IC refleksija objekta pre kamuflaže

 

  Termalna IC refleksija objekta posle kamuflaže

 

 Termalna refleksija objekta pre kamuflaže

 

 Termalna refleksija objekta posle kamuflaže

 

 


MD99 - B / MD99 – C znaćajno smanjuju verovatnoću otkrivanja radarom.
Radarska panoramska slika – prava slika:
Prva slika: kamion bez kamuflaže.
Druga slika: kamion kamufliran pomoću MD99 – C mreža (udaljenost mete je priblično  2000m).

 

Bez kamuflaže Sa kamuflažom

 

Bez kamuflaže Sa kamuflažom


Šematsko prikazivanje efektivnosti kamuflaže protiv avionskih radara (X zraci - 3cm).

 

 

 < predhodni proizvod                  sledeći proizvod >

PROIZVODNJA MILE DRAGIĆ
Makedonska 11, 23000 Zrenjanin
Srbija
DuPont Nomex
The DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™, and Nomex® and Thermo-Man® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.
Copyrught © 2005-2014 Mile Dragic Production. All rights reserved.