Kontrola kvaliteta

VIZIJA KOMPANIJE PROIZVODNJA MILE DRAGIĆ JE DA POSTANE LIDER U PROIZVODNJI ZAŠTITNE OPREME ZA VOJSKU, POLICIJU I INDIVIDUALNU ZAŠTITU CIVILA. SISTEM KONTROLE KVALITETA JE OSNOVNA PODRŠKA OVOJ VIZIJI. BRIGA O KVALITETU PROIZVODA I PROCESA SE VIDI U SVIM SEGMENTIMA NAŠEG POSLOVANJA. PROCESI PROIZVODNJE SU U POTPUNOSTI USAGLAŠENI SA SVETSKIM STANDARDIMA KVALITETA A POSEDUJEMO ISO 9001 I ISO 14001 SERTIFIKOVANE OD STRANE RENOMIRANE NEMAČKE KUĆE TÜV NORD CERT GMBH.

KOMPANIJI SU TAKOĐE DODELJENI I SERTIFIKATI MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE – SEKTORA ZA MATERIJALNE RESURSE – VOJNE KONTROLE I KVALITETA KOJI POTVRĐUJU DA JE KOMPANIJA USPOSTAVILA SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM U SAGLASNOSTI SA SRPS ISO 9000:2008 I SORS 9000/05 STANDARDIMA. KOMPANIJA PROIZVODNJA MILE DRAGIĆ JE VLASNIK NATO KODIFIKACIONOG BROJA NSN 8470-73-000-0096 ZA VOJNIČKI ŠLEM M97 – MANJI. OVAJ SERTIFIKAT JE DODELJEN OD STRANE AGENCIJE ZA STANDARDIZACIJU, KODIFIKACIJU I METROLOGIJU REPUBLIKE SRBIJE.