Sada sa već dugogodišnjim iskustvom, kompanija Proizvodnja Mile Dragić nastavlja sa uspešnom proizvodnjom i razvitkom programa kamuflažnih mreža za višenamensku kamuflažu objekata, opreme i borbenih položaja. Proizvodnja i razvitak na polju kamuflažnih mreža doveli su do toga da mreže proizvodimo u vrstama 2D i 3D, a svaku od ovih vrsta u podvrstama (tipovima) – tip A i tip C.

Kamuflažne mreže onemogućavaju ili značajno umanjuju detekciju objekta prekrivenog
kamuflažnom mrežom, u više delova elektromagnetnog spektra istovremeno. Naše
kamuflažne mreže obezbeđuju potpunu multispektralnu kamuflažu i štite od detekcije
uređajima koji koriste sledeće metode:

  • UV
  • Vizuelna detekcija
  • IC
  • Termalna detekcija (3 – 6 μm i 8-14 μm u EM spektru)
  • Radarska detekcija

Odlikuju ih još i odličan kvalitet dezena kamuflažne šare koja se lako stapa s ambijentom,
mala težina krajnjeg proizvoda (po m2), brzo i jednostavno postavljanje, te multifunkcionalna
namena.
Tekstilne karakteristike kamuflažnih mreža ispunjavaju sve uslove koji se zahtevaju od
savremenog i kvalitetnog proizvoda (temperaturna stabilnost, slaba zapaljivost, otpornost na
vodu, zaštitni premaz koji štiti mrežu od buđi itd).

Upotrebom adekvatne vrste i dezena kamuflažne mreže (u zavisnosti od ambijenta, područja
namene i godišnjeg doba), postižu se željeni rezultati kamufliranja.
Kamuflažne mreže se izrađuju tako da se koriste obe strane mreže svaka strana ima drugi
tip dezena pa se efektivno koristi za dva tipa različitog okruženja – urban, šumski, pustinjski,
snežni dezen i ostali.

3D mreže – Namena ovih vrsta mreža je predviđena za područja u kojima prevladava
kontinentalna klima, gde su dominantni predeli prekriveni visokom travom, žbunjem i
drvećem.

KAMUFLAŽNE MREŽE

ŠIFRA PROIZVODA:
Sada sa već dugogodišnjim iskustvom, kompanija Proizvodnja Mile Dragić nastavlja sa uspešnom proizvodnjom i razvitkom programa kamuflažnih mreža za višenamensku kamuflažu objekata, opreme i borbenih položaja. Proizvodnja i razvitak na polju kamuflažnih mreža doveli su do toga da mreže proizvodimo u vrstama 2D i 3D, a svaku od ovih vrsta u podvrstama (tipovima) – tip A i tip C.

Kamuflažne mreže onemogućavaju ili značajno umanjuju detekciju objekta prekrivenog
kamuflažnom mrežom, u više delova elektromagnetnog spektra istovremeno. Naše
kamuflažne mreže obezbeđuju potpunu multispektralnu kamuflažu i štite od detekcije
uređajima koji koriste sledeće metode:

  • UV
  • Vizuelna detekcija
  • IC
  • Termalna detekcija (3 – 6 μm i 8-14 μm u EM spektru)
  • Radarska detekcija

Odlikuju ih još i odličan kvalitet dezena kamuflažne šare koja se lako stapa s ambijentom,
mala težina krajnjeg proizvoda (po m2), brzo i jednostavno postavljanje, te multifunkcionalna
namena.
Tekstilne karakteristike kamuflažnih mreža ispunjavaju sve uslove koji se zahtevaju od
savremenog i kvalitetnog proizvoda (temperaturna stabilnost, slaba zapaljivost, otpornost na
vodu, zaštitni premaz koji štiti mrežu od buđi itd).

Upotrebom adekvatne vrste i dezena kamuflažne mreže (u zavisnosti od ambijenta, područja
namene i godišnjeg doba), postižu se željeni rezultati kamufliranja.
Kamuflažne mreže se izrađuju tako da se koriste obe strane mreže svaka strana ima drugi
tip dezena pa se efektivno koristi za dva tipa različitog okruženja – urban, šumski, pustinjski,
snežni dezen i ostali.

3D mreže – Namena ovih vrsta mreža je predviđena za područja u kojima prevladava
kontinentalna klima, gde su dominantni predeli prekriveni visokom travom, žbunjem i
drvećem.

NAPOMENA:

Više o kamuflažnim mrežama možete naći ovde.

Ostale kategorije proizvoda

Napravljeni od visoko kvalitetnih materijala, visoke upotrebne vrednosti, sa posebnim osvrtom na udobnost, malu težinu ali ne i na račun sigurnosti koju oprema pruža